Wat zegt de wet over het gebruik van lijm

muizen bestrijding nederland

Let op! Het gebruik van lijm en lijmvallen om ratten en muizen te vangen is verboden zijn en het gebruik staat ter discussie, maar wordt in sommige gevallen onder uitzonderlijke voorwaarden toegestaan.

De verkoop van lijmvallen en lijmplanken voor dit doel is legaal, echter deze manier van muizen en ratten vangen is in Nederland verboden volgens artikelen 15, lid 2 en 72, lid 5, van de Flora- en Faunawet en artikel 11, lid 2f van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren.

Wel kan in situaties waar alles op het gebied van wering en bestrijding is geprobeerd en de volksgezondheid, dan wel de voedselveiligheid in het geding blijven, een ontheffing worden aangevraagd.

U dient dus over een ontheffing te beschikken om lijm en lijmvallen te mogen gebruiken om ratten en muizen te mogen wegvangen.
Hoe u? en waar u een ontheffing kunt aanvragen staat in de bijgeleverde handleiding.  Tevens staat in de handleiding hoe het beste kunt omgaan met lijmvallen en hoe deze zo humaan mogelijk te gebruiken.

 CODE OF BEST PRACTICE HUMANE USE OF MOUSE GLUE BOARDS

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het gebruik van lijm en lijmvallen om ratten en muizen te vangen is verboden, maar wordt in sommige gevallen onder uitzonderlijke voorwaarden toegestaan. U dient voor het gebruik van lijm en lijmvallen een vrijstelling aanvragen bij het:
Rijksdienst voor Ondenemend Nederland
Afd. Dienst Regelingen
Tel: 088 - 042 42 42
website: www.rvo.nl  
 
GEBRUIKSAANWIJZING
Zet het lijmvallen veilig uit zodat het risico dat andere dieren (huis- of landbouwdieren, vogels) en kinderen in aanraking kunnen komen wordt geminimaliseerd.  Het beste kunt u de speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten lijmvaldoosjes gebruiken. Deze zijn te koop in de webwinkel www.dierplagenshop.nl
of www.lijmvalshop.nl U dient er voor te zorgen dat het de lijmvallen niet weggesleept kunnen worden.
U dient de lijmvallen alleen te gebruiken voor korte perioden, in de avonduren (schemer) uitzetten, daarna in de vroege ochtenduren controleren. Mocht er op lijm op plekken kommen waar deze niet hoort dan kunt u deze verwijderen met wasbenzine.
 
Let op |  Pas op | Let op | Pas op | Let op |  Pas op | Let op | Pas op | Let op |  Pas op | Let op
Aandachtspunten bij het werken met in het levende ratten en muizen en kadavers. Deze kunnen drager zijn van o.a. het Seoelvirus, ziekte van Weil, Salmonella. Ook wanneer u op zoek gaat naar de aanweizigheid van ratten en muizen moet u preventieve maatregelen en hygiënemaatregelen nemen.
 
  • Voorkom contact met speeksel, urine en uitwerpselen van ratten.
  • Voorkom dat u gebeten wordt door ratten en muizen.
  • Draag bij het afvoeren en begraven van bruine ratten een veiligheidsbril en masker.
  • Draag, bij gebruik van een vangmiddel, een -veiligheidsbril -mondkapje -handschoenen bij het afspoelen/schoonmaken van een vangmiddel.
  • Gebruik (lange) handschoenen, een veiligheidsbril en een mondkapje (minstens type FFP2).
Hiermee voorkomt u infectie door het inademen van stof- en vloeistofdeeltjes in de lucht (aërosolen) en via de ogen. Een mondkapje is voor eenmalig gebruik!
 
Lees hier de volledige tekst http://alturl.com/f8bbi
Bestel nu een veiligheidsset in de dierplagenshop https://www.dierplagenshop.nl/veiligheid/
 
Richtlijnen van de overheid
Plaagdieren, zoals muizen en ratten, mogen niet aanwezig zijn op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard. Bovendien mogen ze ook niet in andere bedrijfs- en verblijfruimten zijn.
Lees meer over de richtlijnen over de omgang met ongedierte op de website van de NVWA:
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2202846
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/eten-drinken-roken/dossier/ongedierte/wat-moeten-bedrijven-doen
 
 
Het Alternatief
Heeft U last van ratten buiten en lukt het niet om ze te bestrijden?
Heeft u ratten in huis? Rattenplaag bij uw bedrijf? (Kantoor, Horeca of Agrariër)
Huur dan een Ratcatcher. Wij zullen u laten ziet dat ratten bestrijding zonder gif en lijmvallen mogelijk is.
Een ratchatcher is compact, onopvallend en zeer doeltreffend.
Onze Ratctchers worden 7 dagen per week, 24 uur per dag gemonitord. 
Onze Ratcatcher zijn uitgerust met een doormelingen systeem waardoor we het precies weten hoeveel ratten er in de Ratcatcher zitten en wanneer we ter plaatse moeten komen om de ratcahtcher te legen.
Lees meer over de ratchtcher (zoz)
 
Als je onze webshop/site gebruikt, krijg je van ons cookies. klik hier voor meer info

Lijmvalshop | Heemraadschapslaan 102e-h | 1181 VC Amstelveen | Tel: 085-225 0031 | KvK nummer 52730115 © 1999 - 2018 Afdeling Dierplagen
✅ Bel voor persoonlijk advies ✅ 24/7 bereikbaar ✅  Wat ze ook zeggen, lijm lost ongedierteproblemen op!.