Gebruik lijmvallen

LETOP! lees hier eerst deze informatie voor aankoop

Let op!

Lijmvallen voor het gebruik tegen ratten en muizen staat ter discussie, maar wordt in sommige gevallen onder voorwaarden toegestaan.

De verkoop van lijmvallen is vrij!

Wij verkopen lijm en lijmvallen tbv het vangen van ratten en muizen dit is gewoon legaal en is dus niet strafbaar.
Tegenstanders van lijm en lijmvallen willen u laten geloven dat het in de wet staat.

Dit klopt deels. in de wetgeving staat:

Klik hier om direct naar het Wet Natuurbescherming 3.24 te gaan en lees zelf wat er in de wet staat.

Wat zegt de wet over het gebruik van lijm

Men verwijst naar het artikel 3.24 lid 2 en Artikel 3.10 F in het Besluit natuurbescherming.
 

Artikel 3.24

 1. Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt.
 2. Het is verboden zich buiten gebouwen te bevinden met bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt zijn voor het doden of vangen van dieren, of met materialen ter onmiddellijke vervaardiging van die middelen, indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat die middelen of materialen zullen worden gebruikt voor het doden of vangen van dieren.
 3. Bij een aanwijzing krachtens het tweede lid wordt mede rekening gehouden met het voorkomen van onnodig lijden bij het te doden of te vangen dier.
 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de Benelux-overeenkomst regels gesteld over het gebruik van middelen.
 5. Het is een ieder verboden zich in een veld te bevinden met een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat en dat in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.
 6. Het verbod, bedoeld in het vijfde lid, is niet van toepassing ingeval het opsporen, doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren in het veld ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet is toegestaan.

Klik hier om direct naar het Besluit natuurbescherming Artikel 3.10 te gaan en lees zelf wat er in de wet staat.

§ 3.3.2. Verboden middelen buiten gebouwen, behoudens ontheffing, vrijstelling of opdracht

Artikel 3.10
Als middelen als bedoeld in artikel 3.24, tweede lid, van de wet worden aangewezen:

a.hagelpatronen die metallisch lood bevatten;
b.klemmen, met uitzondering van klemmen:
 1. uitsluitend geschikt en bestemd voor het vangen en doden van mollen, zwarte ratten, bruine ratten, huismuizen, en

 2. die gebruikt worden bij het voorkomen van schade aan waterstaatswerken, veroorzaakt door muskus- en beverratten, ter uitvoering van artikel 3.2a van de Waterwet, door personen die in dienst zijn of handelen in opdracht van een waterschap en die aantoonbaar de nodige kennis en vaardigheden bezitten om deze taak doeltreffend uit te voeren;

c.vallen, met uitzondering van kastvallen;

d.strikken;

e.vangkooien, met uitzondering van vangkooien geschikt en bestemd voor het vangen van verwilderde katten en verwilderde duiven binnen de bebouwde kom;

f.lijm;

g.netten, geschikt en bestemd om te worden gebruikt voor het vangen van vogels, en

h.rodenators.

(Bij .f staat inderdaad dat lijm een verboden middel is voor het afvangen van dieren echter in de kop van het artikel staat Verboden middelen buiten gebouwen)


U mag de lijmvallen dus niet zonder vrijstelling buiten gebruiken. Is dit wel de bedoeling dan zult u een vrijstelling moeten aanvragen bij 
het RVO.

Het gebruik van lijm en lijmvallen om ratten en muizen buiten te vangen is verboden, maar wordt in sommige gevallen onder uitzonderlijke voorwaarden toegestaan.
U dient voor het gebruik van lijm en lijmvallen buiten een vrijstelling aanvragen bij het:

Rijksdienst voor Ondenemend Nederland
Afd. Dienst Regelingen
Tel: 088 - 042 42 42
website: www.rvo.nl  

Het zelfde geldt ook voor het gebruik van bestrijding met gif (biociden)
Gerbrik van gif is de laatste jaren steeds meer aan banden gelegd.
Per 2017 mag rattengif niet meer door consumenten gebruikt worden en is ook niet meer in de handel verkrijbaar. 
Vanaf 2023 geldt dit ook voor muizengif én mag gif niet meer binnen worden ingezet. Gif mag dan worden ingezet binnen een strikt plaagdiermanagementsysteem (IPM) door gediplomeerde en gecertificeerde ongediertebestrijders.

Hoe dan wel
Het is volgens ons niet goed om direct lijmvallen te gebruiken, u dient eerst de ratten en muizen wegvangen met slagvallen en vangkooien. Daarnaast moet u goed kijken waarom de ratten en muizen aanwezig zijn. Het bestrijden van ongedierte begint bij de bron.
Heeft u ratten en muizen binnen in een pand dan kunt u het beste bekijken hoe de ratten en muizen binnen komen.
Meestal komen ratten en muizen een pand binnen door gaten, gevelopeningen, naden en kieren. bekijk elke ruimte van 6 kanten.
Deze openingen moet dichten hiervoor is een scala aan weringsartikelen beschikbaar.   

Zitten ratten en muizen buiten dan is vaak de oorzaak zwerfvuil, dieren (o.a. konijnen, kippen) verblijven of er is eten beschikbaar (fruit en noten bomen)

Wanneer u hier ondersteuning bij nodig heeft kunt u ook altijd een professionele ongedierte bestrijder inhuren. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING LIJM EN LIJMVALLEN
Zet het lijmvallen veilig uit zodat het risico dat andere dieren (huis- of landbouwdieren, vogels) en kinderen in aanraking kunnen komen wordt geminimaliseerd.
Het beste kunt u de speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten lijmvaldoosjes gebruiken.
Deze zijn te koop in de webwinkel www.dierplagenshop.nl 
U dient er voor te zorgen dat het de lijmvallen niet weggesleept kunnen worden.
U dient de lijmvallen alleen te gebruiken voor korte perioden, in de avonduren (schemer) uitzetten, daarna in de vroege ochtenduren controleren.
Mocht er op lijm op plekken kommen waar deze niet hoort dan kunt u deze verwijderen met wasbenzine.
 
Let op |  Pas op | Let op | Pas op | Let op |  Pas op | Let op | Pas op | Let op |  Pas op | Let op
Aandachtspunten bij het werken met in het levende ratten en muizen en kadavers. Deze kunnen drager zijn van o.a. het Seoelvirus, ziekte van Weil, Salmonella.
Ook wanneer u op zoek gaat naar de aanweizigheid van ratten en muizen moet u preventieve maatregelen en hygiënemaatregelen nemen.
 
 • Voorkom contact met speeksel, urine en uitwerpselen van ratten.
 • Voorkom dat u gebeten wordt door ratten en muizen.
 • Draag bij het afvoeren en begraven van bruine ratten een veiligheidsbril en masker.
 • Draag, bij gebruik van een vangmiddel, een -veiligheidsbril -mondkapje -handschoenen bij het afspoelen/schoonmaken van een vangmiddel.
 • Gebruik (lange) handschoenen, een veiligheidsbril en een mondkapje (minstens type FFP2).
Hiermee voorkomt u infectie door het inademen van stof- en vloeistofdeeltjes in de lucht (aërosolen) en via de ogen. Een mondkapje is voor eenmalig gebruik!


Richtlijnen van de overheid
Plaagdieren, zoals muizen en ratten, mogen niet aanwezig zijn op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard. Bovendien mogen ze ook niet in andere bedrijfs- en verblijfruimten zijn.


Op de website van de NVWA staat het volgende:

Gebruik (lijm)planken

In situaties waar alles op het gebied van wering en bestrijding is geprobeerd en de volksgezondheid, dan wel de voedselveiligheid in het geding blijven, mag u lijmplanken inzetten als uiterst middel. Hierbij moet u onnodig dierenleed voorkomen. Is dit niet het geval dan kan de NVWA hiertegen optreden in de vorm van een Bestuurlijke strafbeschikking/verkort proces-verbaal (‘combibon’).Lees het artikel hier meer over de richtlijnen over de omgang met ongedierte leest u op de website van de NVWA


Onze conclussie: Ja, wij verkopen lijmvallen daar dit niet verboden is.
Lijmvallen niet het ultime middel om van ongedierte af te komen. 
Wel kunnen lijmvallen worden gebruikt als laatste redmiddel als alle andere opties al zijn toegepast. denk dan aan hygiene en het aanbrengen van wering.
Indien lijmvallen gebruiken worden, gebruik ze dan op danige wijze zodat niet doeldieren en kinderen er niet bij kunnen komen.
Gebruik lijm en lijmvallen alleen in afgesloten ruimten en in gesloten kisten. 

Goed om te weten: De door ons verkochte lijm op de lijmvallen lost op in wasbenzine.